"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 111 + 112           Năm 2015 Ngày 26 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
21-10-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 03
23-10-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ. 06
23-10-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 10
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
13-10-2015 Quyết định số 2975/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 21
13-10-2015 Quyết định số 2976/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 23
14-10-2015 Quyết định số 2984/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 28
16-10-2015 Quyết định số 3034/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 34
16-10-2015 Quyết định số 3035/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 46
19-10-2015 Quyết định số 3047/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần đất do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ quản lý và giao cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ quản lý để xây dựng Hội trường tại Khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. 72
19-10-2015 Quyết định số 3050/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 75
22-10-2015 Quyết định số 3115/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố. 77
23-10-2015 Quyết định số 3124/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 2109/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 81
23-10-2015 Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao, cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 83
32,326,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner