"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 49 + 50           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố
27-03-2015 Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND quy định tiêu chí dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C. 03
27-03-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ giáo viên làm công tác quản lý trường mầm non, mẫu giáo. 06
Ủy ban nhân dân quận Ô Môn
09-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về việc tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận ô môn. 08
Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền
24-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Phong Điền. 13
25-03-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. 22
Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
27-03-2015 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
27-03-2015 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 30
27-03-2015 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016. 31
27-03-2015 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về thông qua Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 32
27-03-2015 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất trong năm 2015. 43
Ủy ban nhân dân thành phố
25-03-2015 Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Ninh Kiều. 48
30-03-2015 Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 57
31-03-2015 Quyết định số 976/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 71
31-03-2015 Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2010 và Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 80
03-04-2015 Kế hoạch số 50/KH-UBND triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. 82
32,326,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner