"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 121 + 122           Năm 2015 Ngày 05 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
01-12-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Thốt Nốt. 03
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
20-11-2015 Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc giao đất cho Tịnh thất Liên Trì quản lý, sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. 13
24-11-2015 Quyết định số 3522/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 15
25-11-2015 Quyết định số 3552/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Châu quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt để thực hiện bố trí tái định cư. 53
26-11-2015 Quyết định số 3560/QĐ-UBND về việc ban hành quy định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 61
01-12-2015 Quyết định số 3592/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ các khu đất đa chức năng trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư lô số 49 thuộc khu đô thị Nam Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. 75
30-11-2015 Kế hoạch số 124/KH-UBND triển khai đợt cao điểm hành động Năm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 80
32,325,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner