"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 137 + 138           Năm 2015 Ngày 28 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố
16-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. 03
16-12-2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. 12
Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều
01-12-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều. 20
02-12-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Ninh Kiều. 28
03-12-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc quận Ninh Kiều. 35
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
14-12-2015 Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 quản lý và giao cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ để xây dựng Phòng khám đa khoa Tây Nam Bộ tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng. 39
18-12-2015 Quyết định số 3783/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Danh mục thủ tục hành chính đặc thù được chuẩn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 42
18-12-2015 Quyết định số 3784/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông được chuẩn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 67
21-12-2015 Quyết định số 3808/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều quản lý để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho cán bộ, giáo viên của Trường tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. 74
14-12-2015 Kế hoạch số 130/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2016. 77
32,240,343 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner