"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản mới Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 17 + 18           Năm 2013 Ngày 28 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố
05-02-2013 Quyết định số 314/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ. 02
08-02-2013 Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới An Đông 1 tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 78
08-02-2013 Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới An Đông 2 tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 82
08-02-2013 Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới An Đông 3 tại phường Thới An Đông, quận Bình Thủy. 85
19,053,307 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner