Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 29 + 30 xuất bản ngày 30-01-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-01-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố. (từ trang 03 đến trang 08)
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phong Điền. (từ trang 09 đến trang 28)
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". (từ trang 29 đến trang 55)
20-01-2015 Quyết định số 283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. (từ trang 56 đến trang 58)
20-01-2015 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 59 đến trang 68)
22-01-2015 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành. (từ trang 69 đến trang 80)
26-01-2015 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất khi giao nền tái định cư cho 33 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 84)
15-01-2015 Kế hoạch số 04/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. (từ trang 85 đến trang 88)
32,258,332 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner