Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2023 Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quản lý bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
24-08-2023 Kế hoạch số 178/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn năm 2023 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
22-08-2023 Kế hoạch số 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và nhân rộng mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trong sản xuất lúa, cây ăn trái và rau màu trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2023 - 2030. 
11-08-2023 Quyết định số 1839/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách trung ương. 
04-08-2023 Kế hoạch số 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hành động thực hiện cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thành phố Cần Thơ năm 2023 và những năm tiếp theo. 
26-07-2023 Quyết định số 1705/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực ngân sách nhà nước trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
26-07-2023 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
24-07-2023 Kế hoạch số 158/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025. 
21-07-2023 Kế hoạch số 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xứng tầm là đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại. 
13-07-2023 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
11-07-2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
11-07-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
11-07-2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. 
10-07-2023 Kế hoạch số 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
04-07-2023 Kế hoạch số 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố nâng cao năng lực hợp tác xã nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
32,258,299 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner