Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền ban hành: 64 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Phong Điền đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030". 
12-12-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Phong Điền. 
16-12-2010 Nghị quyết số SỐ 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2010 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2011. 
16-12-2010 Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phong Điền. 
16-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm 2011 - 2015 huyện Phong Điền. 
16-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền. 
08-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc cho chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản 2010 - 2011. 
08-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2010. 
08-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. 
08-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2009 và một số nhiệm vụ chủ yếu năm 2010. 
25-12-2009 Nghị quyết số : 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc phân bổ dự toán các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2010. 
08-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2009. 
08-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Trường Long thành lập xã Trường Long và Trường Long A (thay cho xã Trường Long và Trường Phú theo đề án trước đây). 
08-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009. 
08-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 
08-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 
11-12-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc mức khen thưởng cụm thi đua hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008. 
11-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
32,284,663 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner