Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 06 xuất bản ngày 20-06-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 57/2005/QĐ-UB ngày 30/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. (từ trang 03 đến trang 04)
10-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt “Đề án đào tạo nghề lao động ngoại thành và chiến sĩ lực lượng vũ trang xuất ngũ thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 -2010”. (từ trang 05 đến trang 17)
12-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí hàng năm cho các quận, huyện, nông trường quốc doanh thuộc thành phố Cần Thơ. (từ trang 18 đến trang 20)
18-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt “Đề cương quy hoạch ngành Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ đến năm 2020”. (từ trang 21 đến trang 28)
18-01-2006 Quyết định số 07/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ một phần nội dung Chỉ thị số 08/2005/CT-UB ngày 01/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (trang 29)
20-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Ban quản lý Dự án hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính. (từ trang 30 đến trang 31)
23-01-2006 Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. (từ trang 32 đến trang 39)
07-02-2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chuyển mô hình hoạt động của Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm. (từ trang 40 đến trang 41)
13-02-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phân cấp chủ trương đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng công trình cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 42 đến trang 51)
13-03-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v bổ sung Quy định mức giá đất các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ (lần 1). (từ trang 52 đến trang 53)
32,284,625 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner