Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 07 xuất bản ngày 25-06-2006: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-03-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 16)
22-03-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở ấp, khu vực. (từ trang 17 đến trang 32)
22-03-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v bãi bỏ Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 30/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh các giấy tờ khác của công dân. (từ trang 33 đến trang 34)
28-03-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 35 đến trang 37)
03-04-2006 Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đài Phát thanh Truyền hình thành phố. (từ trang 38 đến trang 40)
04-04-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 41 đến trang 45)
10-04-2006 Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 46 đến trang 50)
12-04-2006 Quyết định số 20/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đặt số hiệu Đường tỉnh và phân cấp quản lý một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 51 đến trang 53)
26-04-2006 Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ. (từ trang 54 đến trang 58)
09-05-2006 Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người Tù kháng chiến thành phố. (từ trang 59 đến trang 60)
32,284,237 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner