Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Công báo số 09 xuất bản ngày 15-07-2006: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp. (từ trang 04 đến trang 06)
18-05-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 07 đến trang 09)
19-05-2006 Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ. (từ trang 10 đến trang 12)
24-05-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm. (từ trang 13 đến trang 17)
24-05-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. (trang 18)
26-05-2006 Quyết định số 34/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ. (từ trang 19 đến trang 20)
26-05-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ. (từ trang 21 đến trang 22)
26-05-2006 Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đoàn ủy Khối cơ quan dân chính đảng. (từ trang 23 đến trang 24)
26-05-2006 Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Dân vận Thành ủy. (từ trang 25 đến trang 26)
26-05-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy. (từ trang 27 đến trang 28)
26-05-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. (từ trang 29 đến trang 30)
26-05-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Bưu chính Viễn thông. (từ trang 31 đến trang 32)
26-05-2006 Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Xây dựng. (từ trang 33 đến trang 34)
26-05-2006 Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Du lịch. (từ trang 35 đến trang 36)
26-05-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tài chính. (từ trang 37 đến trang 38)
26-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Ngoại vụ. (từ trang 39 đến trang 40)
26-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 41 đến trang 42)
26-05-2006 Quyết định số 46/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tư pháp. (từ trang 43 đến trang 44)
26-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Công nghiệp. (từ trang 45 đến trang 46)
26-05-2006 Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Thương mại. (từ trang 47 đến trang 48)
26-05-2006 Quyết định số 49/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Thành Đoàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 50)
26-05-2006 Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật. (từ trang 51 đến trang 52)
26-05-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Thành ủy. (từ trang 53 đến trang 54)
26-05-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. (từ trang 55 đến trang 56)
26-05-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tôn giáo thành phố. (từ trang 57 đến trang 58)
26-05-2006 Quyết định số 54/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Quận ủy Ninh Kiều. (từ trang 59 đến trang 60)
26-05-2006 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ. (từ trang 61 đến trang 62)
26-05-2006 Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh. (từ trang 63 đến trang 64)
32,284,966 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner