Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2006 Nghị quyết số 82/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007. 
13-12-2006 Nghị quyết số 81/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2007 đến năm 2010. 
13-12-2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. 
13-12-2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của thành phố Cần Thơ năm 2007 và những năm tiếp theo. 
13-12-2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của thành phố Cần Thơ. 
13-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 của thành phố Cần Thơ. 
13-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách, lực lượng công an, quân sự và số lượng, mức sinh hoạt phí đối với chức danh khác ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. 
13-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) của thành phố Cần Thơ. 
13-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. 
22-09-2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh thuộc thành phố Cần Thơ. 
21-07-2006 Nghị quyết số 70/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực. 
21-07-2006 Nghị quyết số 69/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2006 của thành phố Cần Thơ. 
21-07-2006 Nghị quyết số 68/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố v/v quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh công lập, mạng lưới y tế dự phòng thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010. 
21-07-2006 Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 
21-07-2006 Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án huy động vốn xây dựng cơ bản năm 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006. 
21-07-2006 Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2006. 
22-12-2005 Nghị quyết số 52/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt phương án huy động vốn và trả nợ vốn vay. 
22-12-2005 Nghị quyết số 51/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
22-12-2005 Nghị quyết số 50/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,284,326 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner