Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2006

Hội đồng nhân dân quận Ô Môn ban hành: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-09-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. 
04-01-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình giám sát năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận. 
04-01-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 
04-01-2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về phân bổ nguồn vốn XDCB năm 2006 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. 
04-01-2006 Nghị quyết số 27/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc điều chỉnh địa giới chia tách phường Châu Văn Liêm. 
04-01-2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách. 
04-01-2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỉ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu năm 2006 cho các phường thuộc quận Ô Môn. 
04-01-2006 Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn Về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn. 
04-01-2006 Nghị quyết số 23/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2005 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2006. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,284,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner