Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 79 + 80 xuất bản ngày 20-09-2012: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-08-2012 Quyết định số 2119/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ thuê nhà tạm cư cho 82 hộ dân (Đợt 21) Dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng. (từ trang 04 đến trang 08)
31-08-2012 Quyết định số 2125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 09 đến trang 20)
04-09-2012 Quyết định số 2149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố cho phép thành lập Văn phòng công chứng. (từ trang 21 đến trang 22)
04-09-2012 Quyết định số 2150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch cấp nước thành phố Cần Thơ đến năm 2030. (từ trang 23 đến trang 27)
05-09-2012 Quyết định số 2165/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà thông tin các khu vực phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 35)
05-09-2012 Quyết định số 2166/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trụ sở làm việc Đội 8 Thanh tra giao thông, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. (từ trang 36 đến trang 38)
05-09-2012 Quyết định số 2167/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất (chưa thu tiền sử dụng đất) cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng đấu nối 220kV vào Trạm biến áp 220/110kV Thốt Nốt tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 39 đến trang 41)
05-09-2012 Quyết định số 2168/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất (chưa thu tiền sử dụng đất) cho Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng đấu nối 220kV vào Trạm biến áp 220/110kV Thốt Nốt tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 42 đến trang 44)
05-09-2012 Quyết định số 2171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình đường thoát nước khu tái định cư phường Ba Láng, quận Cái Răng (thuộc dự án xây dựng cầu Cần Thơ). (từ trang 45 đến trang 47)
05-09-2012 Quyết định số 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh khoản mục dự toán kinh phí ban hành kèm Quyết định số 3789/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Trường Đại học Y dược Cần Thơ. (từ trang 48 đến trang 51)
06-09-2012 Quyết định số 2178/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923), thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 53)
06-09-2012 Quyết định số 2179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Đội Quản lý thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường. (từ trang 54 đến trang 55)
06-09-2012 Quyết định số 2181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ tiêu xây dựng công trình thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cồn Cái Khế và Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 56 đến trang 57)
07-09-2012 Quyết định số 2183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy bỏ dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học Xuân Khánh 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 58 đến trang 59)
07-09-2012 Quyết định số 2192/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo quỹ xã hội, quỹ từ thiện. (từ trang 60 đến trang 61)
07-09-2012 Quyết định số 2213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đường Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 62 đến trang 65)
11-09-2012 Quyết định số 2218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường An Thới, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. (từ trang 66 đến trang 68)
11-09-2012 Quyết định số 2219/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường An Thới, quận Bình Thủy và giao đất cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. (từ trang 69 đến trang 71)
11-09-2012 Quyết định số 2220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (hợp phần I - phần khai thác quỹ đất) phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 76)
12-09-2012 Quyết định số 2221/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. (từ trang 77 đến trang 79)
13-09-2012 Quyết định số 2230/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phường Long Tuyền, quận Bình Thủy thuộc Dự án Nâng cấp đô thị Vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 84)
13-09-2012 Quyết định số 2239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 6 và 7 Điều 1 Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (giai đoạn II - đoạn trên địa bàn quận Ô Môn). (từ trang 85 đến trang 88)
32,255,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner