Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2012

Tháng 01-2012: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Ban hành mức giá các loại đất năm 2012. 
26-12-2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà vườn cồn Khương thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều và Phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. 
14-12-2011 Quyết định số 3140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ. 
14-12-2011 Quyết định số 3138/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường đến năm 2020. 
08-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
08-12-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2012. 
08-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học các lớp đào tạo, bồi dưỡng. 
08-12-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. 
08-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện. 
08-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố điều chỉnh Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND ngày 18 tháng 06 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, văn nghệ, Cụm thi đua. 
08-12-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi khen thưởng thành tích thi đấu thể thao, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp đối với vận động viên, huấn luyện viên và điều chỉnh Phụ lục 1 của Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
08-12-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định và sửa đổi, bổ sung mức thu một số loại phí, lệ phí. 
08-12-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 03tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách). 
08-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015. 
01-12-2011 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
01-12-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phong Điền. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,291,042 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner