Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 21 + 22 xuất bản ngày 24-03-2023: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-03-2023 Quyết định số 618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 03 đến trang 05)
10-03-2023 Quyết định số 641/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 06 đến trang 20)
15-03-2023 Quyết định số 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố. (từ trang 21 đến trang 23)
15-03-2023 Quyết định số 681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án “Thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. (từ trang 24 đến trang 31)
08-03-2023 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 32 đến trang 36)
17-03-2023 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. (từ trang 37 đến trang 43)
16-03-2023 Kế hoạch số 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 44 đến trang 48)
17-03-2023 Kế hoạch số 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 57)
32,271,590 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner