Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2014

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
19 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 10-01
23 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 14-01
4 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 16-01
9 văn bản
 
Số 101 + 102  ngày 22-8
1 văn bản
 
Số 103 + 104  ngày 24-8
3 văn bản
 
Số 105 + 106  ngày 26-8
10 văn bản
 
Số 107 + 108  ngày 28-8
13 văn bản
 
Số 109 + 110  ngày 05-9
22 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 18-01
1 văn bản
 
Số 111 + 112  ngày 08-9
20 văn bản
 
Số 113 + 114  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 115 + 116  ngày 12-9
1 văn bản
 
Số 117 + 118  ngày 14-9
19 văn bản
 
Số 119 + 120  ngày 16-9
6 văn bản
 
Số 121 + 122  ngày 18-9
8 văn bản
 
Số 123 + 124  ngày 25-9
20 văn bản
 
Số 125 + 126  ngày 05-10
19 văn bản
 
Số 127 + 128  ngày 10-10
16 văn bản
 
Số 129 + 130  ngày 15-10
4 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 20-01
1 văn bản
 
Số 131 + 132  ngày 20-10
5 văn bản
 
Số 133 + 134  ngày 25-10
12 văn bản
 
Số 135 + 136  ngày 05-11
18 văn bản
 
Số 137 + 138  ngày 22-11
18 văn bản
 
Số 139 + 140  ngày 25-11
1 văn bản
 
Số 141 + 142  ngày 30-11
4 văn bản
 
Số 143 + 144  ngày 10-12
10 văn bản
 
Số 145 + 146  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 147 + 148  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 149 + 150  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 22-01
1 văn bản
 
Số 151 + 152  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 153 + 154  ngày 10-12
3 văn bản
 
Số 155 + 156  ngày 12-12
14 văn bản
 
Số 157 + 158  ngày 14-12
2 văn bản
 
Số 159 + 160  ngày 16-12
9 văn bản
 
Số 161 + 162  ngày 18-12
2 văn bản
 
Số 163 + 164  ngày 20-12
8 văn bản
 
Số 165 + 166  ngày 22-12
3 văn bản
 
Số 167 + 168  ngày 24-12
6 văn bản
 
Số 169 + 170  ngày 26-12
2 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 24-01
16 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 24-01
1 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 24-01
17 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 26-01
16 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 26-01
25 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 06-02
20 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 08-02
19 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 10-02
21 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 12-02
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 12-02
1 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 12-02
1 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 14-02
2 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 14-02
1 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 14-02
1 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 16-02
2 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 16-02
1 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 16-02
1 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 16-02
3 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 18-02
9 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 20-02
23 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 05-3
9 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 10-3
1 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 15-3
3 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 20-3
17 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 25-3
1 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 15-4
16 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 25-4
21 văn bản
 
Số 71 + 72  ngày 05-5
2 văn bản
 
Số 73 + 74  ngày 10-5
13 văn bản
 
Số 75 + 76  ngày 15-5
1 văn bản
 
Số 77 + 78  ngày 20-5
9 văn bản
 
Số 79 + 80  ngày 05-6
12 văn bản
 
Số 81 + 82  ngày 20-6
22 văn bản
 
Số 83 + 84  ngày 30-6
1 văn bản
 
Số 85 + 86  ngày 05-7
22 văn bản
 
Số 87 + 88  ngày 20-7
11 văn bản
 
Số 89 + 90  ngày 25-7
2 văn bản
 
Số 91 + 92  ngày 30-7
28 văn bản
 
Số 93 + 94  ngày 10-8
12 văn bản
 
Số 95 + 96  ngày 15-8
2 văn bản
 
Số 97 + 98  ngày 18-8
1 văn bản
 
Số 99 + 100  ngày 20-8
1 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

698 văn bản gồm 53 văn bản quy phạm pháp luật và 645 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2014
129 văn bản
 
Tháng 02-2014
97 văn bản
 
Tháng 3-2014
31 văn bản
 
Tháng 4-2014
37 văn bản
 
Tháng 5-2014
23 văn bản
 
Tháng 6-2014
35 văn bản
 
Tháng 7-2014
63 văn bản
 
Tháng 8-2014
39 văn bản
 
Tháng 9-2014
95 văn bản
 
Tháng 10-2014
55 văn bản
 
Tháng 11-2014
40 văn bản
 
Tháng 12-2014
55 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND thành phố
44 văn bản
 
UBND thành phố
652 văn bản
 
UBND quận Ninh Kiều
1 văn bản
 
UBND quận Ô Môn
1 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh - Trật tự - An toàn xã hội
7 văn bản
 
Chính sách - Xã hội
1 văn bản
 
Công nghiệp
1 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng
491 văn bản
 
Doanh nghiệp
1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo
4 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Hành chính
2 văn bản
 
Khoa học Công nghệ
1 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội
3 văn bản
 
Nông nghiệp - Nông thôn
3 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
1 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng
49 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường
2 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông
3 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
11 văn bản
 
Tư pháp
104 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao
8 văn bản
 
Y tế
1 văn bản
 
 
26,173,685 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner