Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt ban hành: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 
08-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2010. 
08-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết toán ngân sách quận năm 2009. 
08-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. 
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng đất năm 2010 của quận Thốt Nốt. 
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2015 của quận Thốt Nốt. 
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của quận Thốt Nốt. 
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định chi bổ sung ngân sách quận năm 2009. 
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt. 
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 
10-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt đề án 30 + 3 về đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài giai đoạn (2010 - 2015). 
10-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Kế hoạch - Quy hoạch sử dụng đất năm 2009. 
10-07-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính phường. 
10-07-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2009 và tiết kiệm 10% chi thường xuyên của quận Thốt Nốt. 
10-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc bổ sung dự toán chi ngân sách quận năm 2008. 
10-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết toán ngân sách quận năm 2008. 
10-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2009. 
16-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 của huyện Thốt Nốt. 
16-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2009. 
04-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,304,064 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner