Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 10-01
20 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 20-01
14 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 30-01
12 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 15-02
13 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 25-02
18 văn bản
 
Số 101 + 102  ngày 20-12
2 văn bản
 
Số 103 + 104  ngày 25-12
1 văn bản
 
Số 105 + 106  ngày 30-12
3 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 20-3
15 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-4
19 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 20-4
4 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 25-4
1 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 05-5
23 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 15-5
10 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 25-5
14 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 05-6
12 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 20-6
22 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 25-6
2 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 30-6
6 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 05-7
1 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 10-7
2 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 15-7
4 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 20-7
4 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 30-7
18 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 10-8
19 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 20-8
13 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 30-8
16 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 10-9
13 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 15-9
1 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 20-9
1 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 25-9
23 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 10-10
12 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 30-10
2 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 02-11
1 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 04-11
1 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 06-11
2 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 06-11
1 văn bản
 
Số 71 + 72  ngày 08-11
15 văn bản
 
Số 73 + 74  ngày 10-11
12 văn bản
 
Số 75 + 76  ngày 12-11
1 văn bản
 
Số 77 + 78  ngày 14-11
1 văn bản
 
Số 79 + 80  ngày 16-11
1 văn bản
 
Số 81 + 82  ngày 18-11
1 văn bản
 
Số 83 + 84  ngày 20-11
3 văn bản
 
Số 85 + 86  ngày 22-11
1 văn bản
 
Số 87 + 88  ngày 24-11
1 văn bản
 
Số 89 + 90  ngày 26-11
2 văn bản
 
Số 91 + 92  ngày 28-11
1 văn bản
 
Số 93 + 94  ngày 30-11
1 văn bản
 
Số 95 + 96  ngày 05-12
2 văn bản
 
Số 97 + 98  ngày 10-12
1 văn bản
 
Số 99 + 100  ngày 15-12
2 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

367 văn bản gồm 85 văn bản quy phạm pháp luật và 282 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
46 văn bản
 
Tháng 02-2011
31 văn bản
 
Tháng 3-2011
15 văn bản
 
Tháng 4-2011
24 văn bản
 
Tháng 5-2011
46 văn bản
 
Tháng 6-2011
42 văn bản
 
Tháng 7-2011
28 văn bản
 
Tháng 8-2011
48 văn bản
 
Tháng 9-2011
37 văn bản
 
Tháng 10-2011
14 văn bản
 
Tháng 11-2011
33 văn bản
 
Tháng 12-2011
6 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND thành phố
8 văn bản
 
UBND thành phố
318 văn bản
 
HĐND quận Bình Thủy
2 văn bản
 
UBND quận Bình Thủy
2 văn bản
 
HĐND quận Cái Răng
5 văn bản
 
UBND huyện Cờ Đỏ
6 văn bản
 
UBND quận Ninh Kiều
2 văn bản
 
HĐND quận Ô Môn
3 văn bản
 
UBND quận Ô Môn
10 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
4 văn bản
 
HĐND huyện Thới Lai
2 văn bản
 
HĐND quận Thốt Nốt
1 văn bản
 
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
3 văn bản
 
UBND huyện Vĩnh Thạnh
1 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
4 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải
1 văn bản
 
Hành chính
13 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
5 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
5 văn bản
 
 
 
32,252,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner