Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Lĩnh vực Kinh tế - Xã hội: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. 
27-05-2022 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ vốn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tham gia thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án thành phần 2 - Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1). 
27-05-2022 Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 
18-04-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ. 
15-04-2022 Kế hoạch số 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ. 
13-04-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
07-04-2022 Kế hoạch số 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
04-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố. 
16-03-2022 Kế hoạch số 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống bệnh dại trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030. 
11-03-2022 Quyết định số 960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
09-02-2022 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022. 
20-01-2022 Quyết định số 164/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,898,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner