Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 43 + 44 xuất bản ngày 20-05-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-04-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc giao dự toán thu, chi năm 2009. (từ trang 03 đến trang 30)
02-04-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai 12/2009/NQ-HĐND. (từ trang 31 đến trang 35)
02-04-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai phân cấp về thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản. (trang 36)
28-04-2009 Quyết định số 1332/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất để xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 37 đến trang 39)
28-04-2009 Quyết định số 1333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng Đoạn đường số 02 và đường số 03 thuộc công trình Trung tâm hành chính xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 40 đến trang 42)
29-04-2009 Quyết định số 1357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015. (từ trang 43 đến trang 47)
29-04-2009 Quyết định số 1358/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2015. (từ trang 48 đến trang 52)
29-04-2009 Quyết định số 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố qUYẾT ĐỊNH Về việc tiếp nhận 5% diện tích đất ở của Dự án Khu dân cư An Thới do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vật liệu Xây dựng Fico đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý (thuộc 10% diện tích đất ở Nhà đầu tư bàn giao cho Nhà nước quản lý). (từ trang 53 đến trang 57)
29-04-2009 Quyết định số 1360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy quản lý. (từ trang 58 đến trang 65)
29-04-2009 Quyết định số 1361/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngân Thuận và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý khai thác theo quy hoạch. (từ trang 66 đến trang 72)
23-04-2009 Kế hoạch số 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 09/CTr.UBND ngày 16 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới” giai đoạn 2009 - 2015. (từ trang 73 đến trang 88)
28,990,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner