Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 05-01-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 04 đến trang 08)
20-12-2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 09 đến trang 17)
20-12-2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 của quận Bình Thủy. (từ trang 18 đến trang 23)
29-12-2006 Chỉ thị số 05/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều v/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn quận Ninh Kiều. (từ trang 24 đến trang 27)
29-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 28 đến trang 35)
29-12-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách; tỷ lệ phân chia các nguồn thu cho các xã, thị trấn; khoán kinh phí cho các cơ quan nhà nước, Đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2007. (từ trang 36 đến trang 45)
29-12-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh v/v vận động nhân dân đóng góp quỹ xây dựng nông thôn mới năm 2007. (từ trang 46 đến trang 47)
29-12-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính năm 2007 sang nguồn vốn sự nghiệp giao thông, thủy lợi năm 2007. (từ trang 48 đến trang 51)
29-12-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2007. (từ trang 52 đến trang 53)
29-12-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc kế hoạch chi nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi năm 2007. (từ trang 54 đến trang 55)
29-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chuyển và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2007. (từ trang 56 đến trang 66)
29-12-2006 Quyết định số 2893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ (giai đoạn 1). (từ trang 67 đến trang 71)
28-12-2006 Quyết định số 3783/QĐ-STP của Sở Tư pháp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ. (từ trang 72 đến trang 75)
21-12-2006 Quyết định số 83/QĐ.STNMT của Sở Tài nguyên - Môi trường về việc ban hành danh mục và biểu mẫu, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường. (từ trang 76 đến trang 99)
20-12-2006 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về việc phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc quận Bình Thủy. (từ trang 100 đến trang 101)
20-12-2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy. (từ trang 102 đến trang 105)
29-12-2006 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh Về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 106 đến trang 108)
28,913,037 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner