Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2023

Công báo số 25 + 26 xuất bản ngày 15-05-2007: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-04-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 05)
18-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trong tình hình mới. (từ trang 06 đến trang 08)
18-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy v/v chia tách, thành lập Khu vực thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 09 đến trang 11)
12-03-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phát động chiến dịch “Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình” năm 2007. (từ trang 12 đến trang 15)
27-12-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 16 đến trang 24)
27-12-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc Quyết định định mức và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2007 của quận Ô Môn. (từ trang 25 đến trang 49)
27-12-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc khoán kinh phí chi quản lý hành chính ngân sách quận năm 2007. (từ trang 50 đến trang 52)
27-12-2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc giao tỷ lệ phần trăm phân chia các nguồn thu ổn định từ năm 2007 đến năm 2010 cho các phường thuộc quận Ô Môn. (từ trang 53 đến trang 55)
27-12-2006 Nghị quyết số 47/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 56 đến trang 59)
27-12-2006 Nghị quyết số 48/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn II (2006 - 2010) của quận Ô Môn. (từ trang 60 đến trang 65)
27-12-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 66 đến trang 70)
27-12-2006 Nghị quyết số 50/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng của quận Ô Môn năm 2007 và những năm tiếp theo. (từ trang 71 đến trang 74)
18-04-2007 Quyết định số 922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2007 cho các dự án đường ô tô đến trung tâm các xã/phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 77)
18-04-2007 Quyết định số 924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án xây dựng Nhà khách Ủy ban nhân dân thành phố trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 78 đến trang 81)
18-04-2007 Quyết định số 925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận diện tích đất sử dụng của Trường Trung học cơ sở Tân Thới huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 82 đến trang 84)
18-04-2007 Quyết định số 926/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường hoa màu công trình xây dựng Đường tỉnh 932 đoạn Vàm Xáng - cầu Trầu Hôi địa bàn xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 85 đến trang 92)
18-04-2007 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chuyển đổi tên đơn vị thuê đất từ Công ty Xây dựng và Phát triển khu Công nghiệp - chế xuất Cần Thơ sang Công ty xây dựng hạ tầng khu Công nghiệp Cần Thơ. (từ trang 93 đến trang 95)
18-04-2007 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. (từ trang 96 đến trang 97)
27-12-2006 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 98 đến trang 101)
27-12-2006 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn. (từ trang 102 đến trang 105)
32,296,128 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner