Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 111 + 112 xuất bản ngày 26-10-2015: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-10-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. (từ trang 03 đến trang 05)
23-10-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ. (từ trang 06 đến trang 09)
23-10-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 10 đến trang 20)
13-10-2015 Quyết định số 2975/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 21 đến trang 22)
13-10-2015 Quyết định số 2976/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 23 đến trang 27)
14-10-2015 Quyết định số 2984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước trong công tác kiều bào trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 28 đến trang 33)
16-10-2015 Quyết định số 3034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 34 đến trang 45)
16-10-2015 Quyết định số 3035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 46 đến trang 71)
19-10-2015 Quyết định số 3047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi một phần đất do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ quản lý và giao cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ quản lý để xây dựng Hội trường tại Khu dân cư Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. (từ trang 72 đến trang 74)
19-10-2015 Quyết định số 3050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 76)
22-10-2015 Quyết định số 3115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Viện Kinh tế - Xã hội thành phố. (từ trang 77 đến trang 80)
23-10-2015 Quyết định số 3124/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 2109/QĐ-UB ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 81 đến trang 82)
23-10-2015 Quyết định số 3132/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp thể dục thể thao, cồn Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 87)
32,316,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner