Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2015

Lĩnh vực Tư pháp: 69 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. 
07-12-2015 Quyết định số 3635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc. 
04-12-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
04-12-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. 
04-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười tám Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-12-2015 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc tạm giao tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và quyết định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 của thành phố Cần Thơ. 
20-08-2015 Quyết định số 2401/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
22-07-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 
10-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
07-07-2015 Kế hoạch số 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. 
03-06-2015 Quyết định số 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
23-04-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. 
08-04-2015 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Đăng từ Công báo số 53 + 54 đến số 55 + 56). 
08-04-2015 Quyết định số 1081/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (Đăng từ Công báo số 53 + 54 đến số 55 + 56). 
08-04-2015 Quyết định số 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
08-04-2015 Quyết định số 1079/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
08-04-2015 Quyết định số 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
03-04-2015 Quyết định số 1036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
01-04-2015 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
30-03-2015 Quyết định số 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
32,292,088 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner