Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 660 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-07-2023 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười một của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
11-07-2023 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023 của thành phố Cần Thơ. 
11-07-2023 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2023 của thành phố Cần Thơ. 
11-07-2023 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Tây Đô, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. 
11-07-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các nguồn vốn ngân sách địa phương, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao chi tiết, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ từ các nguồn vốn ngân sách địa phương. 
11-07-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố. 
11-07-2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. 
11-07-2023 Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố Cần Thơ. 
11-07-2023 Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc đặt tên, đổi tên đường. 
11-07-2023 Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi bồi dưỡng và khen thưởng trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 
11-07-2023 Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về khen thưởng và hỗ trợ khen thưởng tại các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
05-07-2023 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
05-07-2023 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
17-03-2023 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ. 
17-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023. 
Chuyển tới trang:  /33       Số văn bản mỗi trang: 
32,277,798 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner