Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 69 + 70 xuất bản ngày 15-08-2013: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2013 Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. (từ trang 05 đến trang 08)
06-08-2013 Quyết định số 2415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 09 đến trang 10)
06-08-2013 Quyết định số 2416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 11 đến trang 12)
06-08-2013 Quyết định số 2417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 13 đến trang 14)
06-08-2013 Quyết định số 2418/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Khánh quản lý, sử dụng để xây dựng trụ sở tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 15 đến trang 17)
06-08-2013 Quyết định số 2419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. (từ trang 18 đến trang 20)
06-08-2013 Quyết định số 2420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân B tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai. (từ trang 21 đến trang 24)
06-08-2013 Quyết định số 2421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Trường Thắng tại xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. (từ trang 25 đến trang 27)
06-08-2013 Quyết định số 2422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Thanh tra thành phố tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. (từ trang 28 đến trang 30)
06-08-2013 Quyết định số 2423/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai. (từ trang 31 đến trang 33)
06-08-2013 Quyết định số 2424/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 34 đến trang 35)
06-08-2013 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Hội Nông dân Việt Nam thành phố Cần Thơ tại phường An Cư, quận Ninh Kiều. (từ trang 36 đến trang 38)
06-08-2013 Quyết định số 2426/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Cư quản lý, sử dụng để xây dựng nhà văn hóa phường An Cư tại phường An Cư, quận Ninh Kiều. (từ trang 39 đến trang 41)
06-08-2013 Quyết định số 2429/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường di dời hệ thống điện trung hạ thế và hệ thống chiếu sáng tại Quyết định số 2650/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ theo thực tế di dời dự án khôi phục cầu Đầu Sấu và cầu Cái Răng. (từ trang 42 đến trang 43)
07-08-2013 Quyết định số 2446/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hoàng Yến tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều. (từ trang 44 đến trang 46)
08-08-2013 Quyết định số 2447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Võ Trường Toản tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều. (từ trang 47 đến trang 49)
08-08-2013 Quyết định số 2448/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm tại phường An Cư, quận Ninh Kiều. (từ trang 50 đến trang 52)
08-08-2013 Quyết định số 2449/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi diện tích đất ở và Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Dự án Khu Tái định cư và dân cư Trung tâm hành chính huyện Vĩnh Thạnh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp thành phố Cần Thơ đầu tư và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố quản lý. (từ trang 53 đến trang 55)
08-08-2013 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3687/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 56 đến trang 58)
08-08-2013 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường An Cư sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan tại phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 59 đến trang 62)
08-08-2013 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất từ Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 (điểm Tân Lợi) thành Trường mầm non Thạnh Lộc 4, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 63 đến trang 64)
08-08-2013 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất từ Trường Tiểu học Thạnh Thắng 1 (điểm An Sơn 1) thành Trường Tiểu học Thạnh Lợi 1, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 65 đến trang 66)
08-08-2013 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Khu tái định cư phường Long Tuyền quận Bình Thủy. (từ trang 67 đến trang 69)
08-08-2013 Quyết định số 2470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 70 đến trang 74)
09-08-2013 Quyết định số 2475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thuận An tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt. (từ trang 75 đến trang 78)
09-08-2013 Quyết định số 2476/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Kiên 2 tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. (từ trang 79 đến trang 82)
09-08-2013 Quyết định số 2478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Thạnh Hòa tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. (từ trang 83 đến trang 85)
30-07-2013 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. (từ trang 86 đến trang 88)
32,294,131 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner