Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 95 + 96 xuất bản ngày 15-10-2013: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ. (từ trang 04 đến trang 07)
02-10-2013 Quyết định số 3086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Thạnh 4 tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 08 đến trang 11)
02-10-2013 Quyết định số 3087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thới Xuân 1 tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 12 đến trang 14)
02-10-2013 Quyết định số 3088/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tên đơn vị sử dụng đất tại Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 15 đến trang 16)
02-10-2013 Quyết định số 3089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Bệnh viện Mắt và Răng Hàm Mặt thành phố tại phường An Hội, quận Ninh Kiều. (từ trang 17 đến trang 19)
03-10-2013 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và giao cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại phường An Bình, quận Ninh Kiều. (từ trang 20 đến trang 22)
03-10-2013 Quyết định số 3093/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Sở Giao thông vận tải thành phố quản lý và giao đất cho Trường Mầm non Thới An sử dụng vào mục đích giáo dục và đào tạo tại phường Thới An, quận Ô Môn. (từ trang 23 đến trang 25)
03-10-2013 Quyết định số 3094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Điểm h Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. (trang 26)
03-10-2013 Quyết định số 3095/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố quản lý và cho Công ty TNHH Mặt Trời Đỏ thuê đất để đầu tư xây dựng chợ Mỹ Khánh tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. (từ trang 27 đến trang 30)
03-10-2013 Quyết định số 3096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh quản lý và giao cho Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ quản lý, sử dụng vào mục đích đất trụ sở cơ quan tại xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 31 đến trang 33)
03-10-2013 Quyết định số 3101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Trung Nhứt 1 tại phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt. (từ trang 34 đến trang 36)
03-10-2013 Quyết định số 3102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Tân tại xã Thới Tân, huyện Thới Lai. (từ trang 37 đến trang 39)
03-10-2013 Quyết định số 3103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh tại xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai. (từ trang 40 đến trang 42)
03-10-2013 Quyết định số 3104/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Thới Thạnh tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. (từ trang 43 đến trang 46)
04-10-2013 Quyết định số 3125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. (từ trang 47 đến trang 49)
04-10-2013 Quyết định số 3126/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trạm Y tế xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. (từ trang 50 đến trang 52)
04-10-2013 Quyết định số 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân xã Đông Thuận, huyện Thới Lai. (từ trang 53 đến trang 55)
04-10-2013 Quyết định số 3128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Thú y tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. (từ trang 56 đến trang 59)
04-10-2013 Quyết định số 3129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học Thạnh Phú 2 tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 60 đến trang 65)
08-10-2013 Quyết định số 3145/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận khu đất quốc phòng do Sư đoàn không quân 370 quản lý được phép chuyển mục đích sang đất dân dụng giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý tại phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 66 đến trang 68)
08-10-2013 Quyết định số 3146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Hội thánh Báp tít Phong Điền sử dụng vào mục đích đất tôn giáo tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 69 đến trang 70)
08-10-2013 Quyết định số 3160/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 71 đến trang 72)
10-10-2013 Quyết định số 3174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 74)
10-10-2013 Quyết định số 3175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. (từ trang 75 đến trang 77)
11-10-2013 Quyết định số 3180/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Trung học cơ sở Trung Thạnh tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 78 đến trang 80)
11-10-2013 Quyết định số 3181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công nhận quyền sử dụng đất cho Sở Ngoại vụ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều. (từ trang 81 đến trang 83)
32,294,012 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner