Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 25-02-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-01-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỉ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật. (từ trang 04 đến trang 14)
28-01-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ phí xây dựng và miễn phí thẩm định đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. (từ trang 15 đến trang 16)
22-02-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc lập, quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luậ. (từ trang 17 đến trang 18)
22-02-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. (từ trang 19 đến trang 20)
27-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh quận Bình Thủy. (từ trang 21 đến trang 23)
17-12-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 24 đến trang 32)
17-12-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách quận năm 2011 (năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách). (từ trang 33 đến trang 41)
15-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 42 đến trang 51)
15-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thới Lai về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách). (từ trang 52 đến trang 55)
28-01-2011 Quyết định số 265/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chỉnh Điều 4 của Quyết định số 1735/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 56 đến trang 57)
28-01-2011 Quyết định số 271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2011 thành phố Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 60)
28-01-2011 Quyết định số 273/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam sử dụng để xây dựng móng trụ số 1 đường dây 220KV Thốt Nốt - Châu Đốc - Tịnh Biên. (từ trang 61 đến trang 63)
28-01-2011 Quyết định số 274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Nông nghiệp công nghệ cao 2 tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. (từ trang 64 đến trang 66)
11-02-2011 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu xin chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trường học phổ thông tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 67 đến trang 68)
11-02-2011 Quyết định số 334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất cho Chi nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty Điều hành đường ống lô B - Ô Môn đầu tư xây dựng đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn đoạn đi qua địa phận thành phố Cần Thơ. (từ trang 69 đến trang 72)
18-02-2011 Quyết định số 377/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia tại thành phố Cần Thơ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 74)
16-02-2011 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 75 đến trang 77)
17-02-2011 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011. (từ trang 78 đến trang 88)
28,912,652 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner