Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy ban hành: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2015 Công văn số 1218/UBND-HC của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc đính chính văn bản. 
20-03-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 
06-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 
21-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 
27-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh quận Bình Thủy. 
29-06-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thủy. 
16-04-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc bổ sung Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2010 của UBND quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Bình Thủy. 
24-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Bình Thủy. 
21-12-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp. 
23-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Bình Thủy. 
23-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy. 
20-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Bình Thủy. 
31-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 
03-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy. 
03-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Bình Thủy. 
08-05-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Bình Thủy. 
08-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Bình Thủy. 
04-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy. 
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc chia tách, thành lập và đổi tên Khu vực thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. 
18-09-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc ban hành Quy định chế độ họp, hội nghị trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc quận Bình Thủy. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,257,891 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner