Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 107 + 108 xuất bản ngày 30-09-2010: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 03 đến trang 08)
08-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2009. (từ trang 09 đến trang 38)
08-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 39 đến trang 52)
08-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc cho chủ trương đầu tư các công trình xây dựng cơ bản 2010 - 2011. (từ trang 53 đến trang 57)
09-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 58 đến trang 63)
09-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009. (từ trang 64 đến trang 69)
09-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2010 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. (từ trang 70 đến trang 71)
09-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 đến 2015 huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 72 đến trang 76)
12-08-2010 Quyết định số 2197/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Khu dân cư Khmer thị trấn Cờ Đỏ. (từ trang 77 đến trang 79)
09-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ năm 2004 đến năm 2009 còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ. (từ trang 80 đến trang 88)
28,912,260 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner