Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 05-01
17 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 15-01
21 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 25-01
21 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 05-02
19 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 15-02
18 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 05-3
17 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 25-3
12 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 10-4
11 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 25-4
17 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 15-5
20 văn bản
 
Số 29 + 30  ngày 05-6
14 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 15-6
16 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 20-6
27 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 25-6
25 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 30-6
32 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 10-7
25 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 20-7
16 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 30-7
19 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 10-8
27 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 20-8
20 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 30-8
16 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 10-9
27 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 20-9
18 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 30-9
21 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 10-10
17 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 20-10
23 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 30-10
26 văn bản
 
Số 63 + 64  ngày 10-11
19 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 20-11
11 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 30-11
19 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 10-12
24 văn bản
 
Số 71 + 72  ngày 15-12
27 văn bản
 
Số 73 + 74  ngày 25-12
4 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

646 văn bản gồm 173 văn bản quy phạm pháp luật và 473 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2007
59 văn bản
 
Tháng 02-2007
37 văn bản
 
Tháng 3-2007
29 văn bản
 
Tháng 4-2007
28 văn bản
 
Tháng 5-2007
20 văn bản
 
Tháng 6-2007
114 văn bản
 
Tháng 7-2007
60 văn bản
 
Tháng 8-2007
63 văn bản
 
Tháng 9-2007
66 văn bản
 
Tháng 10-2007
66 văn bản
 
Tháng 11-2007
49 văn bản
 
Tháng 12-2007
55 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

HĐND thành phố
13 văn bản
 
UBND thành phố
482 văn bản
 
SNgV thành phố
1 văn bản
 
Sở Tư pháp
1 văn bản
 
Sở Du lịch
1 văn bản
 
Sở Tài nguyên - Môi trường
1 văn bản
 
HĐND quận Bình Thủy
8 văn bản
 
UBND quận Bình Thủy
10 văn bản
 
HĐND quận Cái Răng
13 văn bản
 
UBND quận Cái Răng
7 văn bản
 
HĐND huyện Cờ Đỏ
18 văn bản
 
UBND huyện Cờ Đỏ
2 văn bản
 
HĐND quận Ninh Kiều
12 văn bản
 
UBND quận Ninh Kiều
11 văn bản
 
HĐND quận Ô Môn
13 văn bản
 
UBND quận Ô Môn
5 văn bản
 
HĐND huyện Phong Điền
16 văn bản
 
UBND huyện PhongĐiền
1 văn bản
 
HĐND quận Thốt Nốt
4 văn bản
 
UBND quận Thốt Nốt
3 văn bản
 
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
21 văn bản
 
UBND huyện Vĩnh Thạnh
3 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

Đất đai - Xây dựng
1 văn bản
 
Hành chính
2 văn bản
 
Quy hoạch - Kiến trúc
2 văn bản
 
Thuế - Phí và Lệ phí
4 văn bản
 
 
 
32,287,171 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner