Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành: 71 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 
17-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 huyện Vĩnh Thạnh. 
17-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. 
09-07-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân huyện ban hành từ năm 2004 đến năm 2009 còn hiệu lực, hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ. 
09-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2009 đến 2015 huyện Vĩnh Thạnh. 
09-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2010 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
09-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2009. 
09-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về kế hoạch chi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
18-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc định mức phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu ngân sách năm 2010. 
18-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. 
14-07-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao chỉ tiêu thu quỹ Quốc phòng, an ninh năm 2009 cho các xã - thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. 
14-07-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc giao dự toán bổ sung mục tiêu năm 2009 cho Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và mua sắm trang thiết bị phục vụ an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cho Công an huyện, từ nguồn tiết kiệm 10% thực hiện kiềm chế lạm phát năm 2008 chuyển sang và nguồn kết dư ngân sách năm 2008. 
14-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc bổ sung chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2009 từ nguồn kinh phí thành phố Cần Thơ cấp bổ sung. 
14-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008. 
14-07-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
05-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. 
05-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh năm 2009. 
05-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2009 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chính sách an sinh xã hội. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner