Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 45 + 46 xuất bản ngày 22-07-2021: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-07-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. (từ trang 03 đến trang 16)
05-07-2021 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. (từ trang 17 đến trang 19)
05-07-2021 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. (từ trang 20 đến trang 34)
06-07-2021 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 35 đến trang 37)
07-07-2021 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. (từ trang 38 đến trang 50)
06-07-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. (từ trang 51 đến trang 54)
07-07-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác lập, điều chỉnh các Quy hoạch thành phố. (từ trang 55 đến trang 57)
05-07-2021 Kế hoạch số 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. (từ trang 58 đến trang 62)
05-07-2021 Kế hoạch số 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025. (từ trang 63 đến trang 73)
05-07-2021 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 74 đến trang 79)
32,254,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner