Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 5-2021: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-05-2021 Quyết định số 1053/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nội vụ; Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện. 
17-05-2021 Quyết định số 1045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế. 
17-05-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
14-05-2021 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ninh Kiều. 
14-05-2021 Quyết định số 1034/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vĩnh Thạnh. 
13-05-2021 Quyết định số 1024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải. 
13-05-2021 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
13-05-2021 Quyết định số 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh sách công chức, viên chức đầu mối tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin, yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua hệ thống Dịch vụ công 1022 thành phố Cần Thơ. 
12-05-2021 Quyết định số 1015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thới Lai. 
12-05-2021 Quyết định số 1014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Thốt Nốt. 
12-05-2021 Quyết định số 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Cái Răng. 
11-05-2021 Kế hoạch số 105/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
11-05-2021 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
10-05-2021 Quyết định số 983/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
10-05-2021 Kế hoạch số 103/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021 - 2030. 
07-05-2021 Quyết định số 964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phong Điền. 
07-05-2021 Quyết định số 963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Cờ Đỏ. 
07-05-2021 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. 
29-04-2021 Kế hoạch số 98/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 
29-04-2021 Quyết định số 906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,731 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner