Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Tháng 7-2021: 35 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-07-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn. 
15-07-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về hệ số điều chỉnh giá đất. 
14-07-2021 Quyết định số 1493/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
14-07-2021 Quyết định số 1491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
09-07-2021 Quyết định số 1465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
08-07-2021 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
08-07-2021 Kế hoạch số 143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố. 
07-07-2021 Quyết định số 1430/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 
07-07-2021 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác lập, điều chỉnh các Quy hoạch thành phố. 
06-07-2021 Quyết định số 1425/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
06-07-2021 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. 
05-07-2021 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. 
05-07-2021 Quyết định số 1415/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo. 
05-07-2021 Kế hoạch số 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
05-07-2021 Kế hoạch số 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” giai đoạn 2021-2025. 
05-07-2021 Kế hoạch số 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. 
02-07-2021 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. 
02-07-2021 Kế hoạch số 136/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phòng, chống bệnh lao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
30-06-2021 Quyết định số 1389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. 
30-06-2021 Quyết định số 1388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,254,610 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner