Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Lĩnh vực Nông nghiệp - Nông thôn: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2021 Kế hoạch số 245/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. 
19-11-2021 Kế hoạch số 236/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
19-11-2021 Kế hoạch số 232/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
18-11-2021 Kế hoạch số 229/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch triển khai Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 
15-11-2021 Kế hoạch số 225/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2025. 
15-11-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030. 
01-11-2021 Quyết định số 3026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
14-10-2021 Kế hoạch số 210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố duy trì hệ thống thông tin khuyến nông và thị trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
08-10-2021 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 
04-10-2021 Kế hoạch số 204/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát triển chăn nuôi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
28-09-2021 Kế hoạch số 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ. 
28-09-2021 Kế hoạch số 199/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
24-09-2021 Kế hoạch số 198/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2030. 
15-09-2021 Quyết định số 2062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã. 
10-09-2021 Quyết định số 2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
31-08-2021 Kế hoạch số 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
31-08-2021 Kế hoạch số 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025. 
30-06-2021 Kế hoạch số 130/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố chủ động phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
29-06-2021 Quyết định số 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
14-06-2021 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Chương trình Khuyến nông thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 - 2025. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,291,825 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner