Tổng tập Công báo
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2022

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 30-04-2010: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Bình Thủy. (từ trang 04 đến trang 08)
23-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Ninh Kiều. (từ trang 09 đến trang 14)
22-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 15 đến trang 20)
22-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 của quận Thốt Nốt. (từ trang 21 đến trang 23)
22-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc quyết định chi bổ sung ngân sách quận năm 2009. (từ trang 24 đến trang 25)
22-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2010 của quận Thốt Nốt. (từ trang 26 đến trang 28)
22-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất từ năm 2010 đến năm 2015 của quận Thốt Nốt. (từ trang 29 đến trang 40)
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Thốt Nốt về việc thông qua kế hoạch - quy hoạch sử dụng đất năm 2010 của quận Thốt Nốt. (từ trang 41 đến trang 44)
19-03-2010 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi và giao đất cho Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ để đầu tư xây dựng Khu Trung tâm và Dân cư Thương mại quận Thốt Nốt tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 45 đến trang 48)
19-03-2010 Quyết định số 781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng mở rộng đường dẫn cầu Trà Niền thuộc thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 49 đến trang 51)
29-03-2010 Quyết định số 858/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Tư vấn thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 53)
30-03-2010 Quyết định số 874/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 54 đến trang 59)
30-03-2010 Quyết định số 875/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm hành chính thành phố Cần Thơ. (từ trang 60 đến trang 64)
30-03-2010 Quyết định số 876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 cù lao Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. (từ trang 65 đến trang 69)
01-04-2010 Quyết định số 931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng chợ trung tâm quận Ô Môn. (từ trang 70 đến trang 74)
01-04-2010 Quyết định số 932/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng mở rộng chợ Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. (từ trang 75 đến trang 77)
30-03-2010 Kế hoạch số 17/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi của Việt Nam (VietGAP) trên rau, quả tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 78 đến trang 88)
28,898,490 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner