Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng ban hành: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 
16-03-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng. 
26-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. 
07-01-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp quận Cái Răng. 
06-10-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc kiện toàn tổ chức hoạt động hòa giải của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và Tổ hòa giải cơ sở. 
29-09-2010 Chỉ thị số 05/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Cái Răng. 
26-07-2010 Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 trên địa bàn quận. 
26-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Cái Răng. 
26-07-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận Cái Răng. 
18-05-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn quận Cái Răng. 
09-04-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2010. 
20-07-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 
01-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. 
25-06-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng. 
25-06-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế quận Cái Răng. 
25-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế quận Cái Răng. 
12-05-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. 
12-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
32,287,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner