Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 19 + 20 xuất bản ngày 25-03-2008: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-03-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 04 đến trang 05)
18-12-2007 Nghị quyết số 48/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2008. (từ trang 06 đến trang 15)
18-12-2007 Nghị quyết số 49/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2007, điều chỉnh bổ sung chi ngân sách huyện cuối năm 2007 và dự toán thu, chi năm 2008. (từ trang 16 đến trang 56)
18-12-2007 Nghị quyết số 50/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc sửa đổi Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập năm xã và chia tách, thành lập huyện Châu Văn Liêm. (từ trang 57 đến trang 58)
31-01-2008 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Công ty Xây dựng Miền Tây thành tên Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng số 10 IDICO và điều chỉnh diện tích đất thuê theo thực tế. (từ trang 59 đến trang 61)
31-01-2008 Quyết định số 298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v điều chỉnh tên đơn vị thuê đất từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Nguyễn Kim thành tên Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim. (từ trang 62 đến trang 63)
31-01-2008 Quyết định số 301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng nâng cấp và mở rộng công trình đường Thới Lai - Trường Xuân, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 64 đến trang 66)
31-01-2008 Quyết định số 304/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng công trình Tuyến giao thông Bốn Tổng - Một Ngàn, đoạn từ xã Đông Thuận đến kênh Ranh thuộc địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. (từ trang 67 đến trang 69)
31-01-2008 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Hưng Phú 2 (Khu 2A) tại lô số 14B thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 70 đến trang 72)
31-01-2008 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư lô số 1 thuộc Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 73 đến trang 83)
04-02-2008 Quyết định số 336/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Phương Châu chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Bệnh viện Phụ sản. (từ trang 84 đến trang 85)
04-02-2008 Quyết định số 337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng mở rộng Trường Mầm non tư thục Thanh Xuân. (từ trang 86 đến trang 87)
04-02-2008 Quyết định số 341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất Dự án xây dựng Khu tái định cư xã Thới Thuận (giai đoạn 2) trên địa bàn xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TPCT. (từ trang 88 đến trang 90)
04-02-2008 Quyết định số 344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái tại cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 91 đến trang 93)
04-02-2008 Quyết định số 345/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích đất quy hoạch xây dựng Liên trạm: Khuyến nông, Thú y, Bảo vệ Thực vật và Thủy lợi huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. (từ trang 94 đến trang 96)
04-02-2008 Quyết định số 346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 97 đến trang 100)
04-02-2008 Quyết định số 347/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 101 đến trang 104)
04-02-2008 Quyết định số 348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để đầu tư xây dựng 07 móng trụ điện thuộc công trình đường dây 500KV Nhà Bè - Ô Môn (đoạn Cai Lậy - Ô Môn), quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 105 đến trang 106)
04-02-2008 Quyết định số 349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất xây dựng trụ sở Thi hành án dân sự quận Cái Răng tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 107 đến trang 109)
31-12-2008 Quyết định số 299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v thu hồi đất để xây dựng Trụ sở Chi cục Thuế quận Cái Răng tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 110 đến trang 112)
18-12-2007 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 113 đến trang 114)
18-12-2007 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 – 2009. (trang 115)
18-12-2007 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 116 đến trang 117)
18-12-2007 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 118 đến trang 119)
18-12-2007 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 120)
18-12-2007 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Cờ Đỏ năm 2008. (từ trang 121 đến trang 122)
25,037,448 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner