Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành: 51 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn. 
10-06-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Ô Môn. 
10-03-2016 Chỉ thị số 02/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Ô Môn. 
08-03-2016 Chỉ thị số 01/2016/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo trên địa bàn quận Ô Môn. 
02-11-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Tư pháp quận Ô Môn. 
28-10-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra quận Ô Môn. 
22-07-2015 Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. 
09-03-2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận ô môn. 
21-03-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo trên địa bàn quận Ô Môn. 
11-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn. 
28-07-2011 Chỉ thị số 07/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng trong công tác tổ chức, quản lý đơn vị, chấn chỉnh lề lối làm việc, thực hiện kỷ cương pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, công chức, viên chức. 
04-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận Ô Môn. 
27-06-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị quận Ô Môn. 
27-06-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đội Quản lý trật tự đô thị quận Ô Môn. 
23-06-2011 Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan nhà nước, để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử ở quận Ô Môn. 
10-05-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc quận Ô Môn. 
18-04-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc lập lại trật tự, kỷ cương đô thị trong công tác xây dựng trên địa bàn quận Ô Môn. 
11-01-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. 
11-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ô Môn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý liên chợ quận Ô Môn. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
32,257,979 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner