Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Hội đồng nhân dân thành phố ban hành: 518 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-12-2020 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 19 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
04-12-2020 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng một số loại công việc theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan, đơn vị của thành phố Cần Thơ năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Hội có tính chất đặc thù năm 2021 của thành phố Cần Thơ. 
04-12-2020 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2021 của thành phố Cần Thơ. 
04-12-2020 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 
04-12-2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10ha) năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm A, nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm B. 
04-12-2020 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2021. 
04-12-2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2019. 
04-12-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố Cần Thơ. 
04-12-2020 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. 
04-12-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020. 
04-12-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự. 
04-12-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến. 
04-12-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025. 
04-12-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thành phố Cần Thơ. 
15-10-2020 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2020. 
Chuyển tới trang:  /26       Số văn bản mỗi trang: 
22,004,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner