Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 15-04-2009: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cái Răng. (từ trang 03 đến trang 06)
12-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ quận Cái Răng. (từ trang 07 đến trang 12)
12-03-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Cái Răng. (từ trang 13 đến trang 16)
12-03-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cái Răng. (từ trang 17 đến trang 20)
19-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Phong Điền. (từ trang 21 đến trang 25)
19-03-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 26 đến trang 32)
26-03-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. (từ trang 33 đến trang 51)
02-04-2009 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 53)
02-04-2009 Quyết định số 1001/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ. (từ trang 54 đến trang 76)
03-04-2009 Quyết định số 1003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 24 hộ tại huyện Phong Điền bị ảnh hưởng bởi Dự án đường nối thị xã Vị Thanh với thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 80)
01-04-2009 Quyết định số 212/QĐ-SNGV của Sở Ngoại vụ về việc ban hành danh mục hồ sơ công việc quy định về biểu mẫu, thủ tục trong công tác quản lý hoạt động có yếu tố nước ngoài của Sở Ngoại vụ. (từ trang 81 đến trang 87)
19,051,484 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner