Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 55 + 56 xuất bản ngày 25-06-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-06-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 04 đến trang 05)
10-06-2009 Chỉ thị số 12/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 06 đến trang 16)
26-05-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. (từ trang 17 đến trang 18)
08-06-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2009. (từ trang 19 đến trang 24)
09-06-2009 Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều về việc triển khai, thực hiện Luật Thi hành án dân sự. (từ trang 25 đến trang 26)
18-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền. (từ trang 27 đến trang 30)
05-06-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Vĩnh Thạnh; điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Thạnh Thắng, Thạnh Lộc và giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của 02 xã: Vĩnh Bình, Thạnh Lợi. (từ trang 31 đến trang 54)
05-06-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc điều chỉnh phân bổ dự toán Thu - Chi Ngân sách năm 2009 và tỷ lệ phân chia các nguồn thu năm 2009 cho các xã, thị trấn. (từ trang 55 đến trang 63)
05-06-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách năm 2009 thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát và chính sách an sinh xã hội. (từ trang 64 đến trang 66)
05-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh năm 2009. (từ trang 67 đến trang 73)
05-06-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. (từ trang 74 đến trang 77)
12-06-2009 Quyết định số 1784/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 78 đến trang 79)
15-06-2009 Quyết định số 1789/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 81)
16-06-2009 Quyết định số 1797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Tổng hợp các phân kỳ - Đợt 2). (từ trang 82 đến trang 84)
16-06-2009 Quyết định số 1798/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 29 hộ - dự án xây dựng Khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô (Tổng hợp các phân kỳ - Đợt 1). (từ trang 85 đến trang 88)
20,528,582 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner