Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 25-01-2010: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành mức giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 03 đến trang 52)
31-12-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (từ trang 53 đến trang 59)
31-12-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (trang 60)
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 61 đến trang 62)
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi Quyết định số 76/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ. (từ trang 63 đến trang 64)
31-12-2009 Chỉ thị số 17/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 65 đến trang 66)
11-01-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2010. (từ trang 67 đến trang 69)
30-12-2009 Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. (từ trang 70 đến trang 73)
31-12-2009 Quyết định số 3962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa “Hiệp Thiên Cung”. (trang 74)
31-12-2009 Quyết định số 3967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 76)
04-01-2010 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để đầu tư xây dựng Trạm Cảnh sát Giao thông Đường Thủy tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 77 đến trang 79)
04-01-2010 Quyết định số 22/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ. (từ trang 80 đến trang 82)
11-01-2010 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phường Bình Thủy (Kho 301), quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 83 đến trang 85)
04-01-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2010. (từ trang 86 đến trang 88)
20,064,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner