Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 10-05-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-04-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 279/2004/QĐ-UB ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị. (trang 04)
09-04-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2004/QĐ-UB này 09 tháng 01 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. (trang 05)
16-04-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 06 đến trang 11)
19-04-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp. (từ trang 12 đến trang 20)
09-04-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận Cái Răng về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2010. (từ trang 21 đến trang 28)
15-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ huyện Phong Điền. (từ trang 29 đến trang 33)
24-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. (từ trang 34 đến trang 38)
26-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Phong Điền. (từ trang 39 đến trang 45)
05-04-2010 Quyết định số 961/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trường chính trị thành phố Cần Thơ thuộc đồ án quy hoạch Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Cái Sơn - Hàng Bàng đến Đường tỉnh 923). (từ trang 46 đến trang 50)
06-04-2010 Quyết định số 979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc hủy Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư dự án đường và cầu qua Cồn Khương. (trang 51)
06-04-2010 Quyết định số 982/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất để xây dựng công trình: cải tạo, nâng cấp đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 54)
06-04-2010 Quyết định số : 984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trạm Y tế xã Thạnh Quới huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. (từ trang 55 đến trang 57)
08-04-2010 Quyết định số 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh Cần Thơ. (từ trang 58 đến trang 60)
08-04-2010 Quyết định số 1023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ nối dài giai đoạn 2 (đoạn Mỹ Khánh - Phong Điền - Tân Thới) huyện Phong Điền. (từ trang 61 đến trang 63)
08-04-2010 Quyết định số 1024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu hồi đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Điện lực thành phố Cần Thơ và giao đất cho UBND huyện Phong Điền quản lý. (từ trang 64 đến trang 65)
12-04-2010 Quyết định số 1038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng khu tái định cư trên đường Nguyễn Thông thuộc phường An Thới, quận Bình Thủy do Công ty TNHH liên hợp xây dựng Vạn Cường làm chủ đầu tư. (từ trang 66 đến trang 68)
13-04-2010 Quyết định số 1049/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (từ trang 69 đến trang 73)
16-04-2010 Quyết định số 1055/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (từ trang 74 đến trang 75)
16-04-2010 Quyết định số 1056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Trạm Thủy sản, Liên Trạm Thủy sản trực thuộc Chi cục Thủy sản. (từ trang 76 đến trang 77)
08-04-2010 Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động trồng cây phân tán. (từ trang 78 đến trang 80)
09-04-2010 Kế hoạch số 22/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010. (từ trang 81 đến trang 88)
20,502,732 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner