Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 129 + 130 xuất bản ngày 15-12-2010: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. (từ trang 03 đến trang 14)
03-12-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 15 đến trang 26)
03-12-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách). (từ trang 27 đến trang 32)
03-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố Cần Thơ. (từ trang 33 đến trang 41)
03-12-2010 Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011 đến năm 2015. (từ trang 42 đến trang 61)
03-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (từ trang 62 đến trang 65)
03-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 83/2006/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 66 đến trang 68)
03-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh. (từ trang 69 đến trang 70)
03-12-2010 Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. (từ trang 71 đến trang 74)
03-12-2010 Nghị quyết số 20/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Cần Thơ. (từ trang 75 đến trang 82)
03-12-2010 Nghị quyết số 21/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định một số mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. (từ trang 83 đến trang 88)
24,603,883 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner