Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 53 + 54 xuất bản ngày 20-09-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 04 đến trang 08)
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006 của quận Ô Môn. (từ trang 09 đến trang 24)
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân quận Ô Môn về việc phân bổ kinh phí công trình năm 2006 và bổ sung kinh phí chi ngân sách quận đợt 1 năm 2007. (từ trang 25 đến trang 34)
12-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 35 đến trang 41)
12-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. (từ trang 42 đến trang 52)
12-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách 06 tháng cuối năm 2007. (từ trang 53 đến trang 71)
20-08-2007 Quyết định số 1923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình các cống cấp 2 - tiểu dự án Ô Môn - Xà No hạng mục cống Rạch Nhum - Rạch Tra Đ - Vàm Nhon - đợt 3. (từ trang 72 đến trang 76)
22-08-2007 Quyết định số 1922/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 7. (từ trang 77 đến trang 81)
22-08-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy - đợt 2. (từ trang 82 đến trang 88)
22-08-2007 Quyết định số 1925/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 6. (từ trang 89 đến trang 94)
22-08-2007 Quyết định số 1930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự án Khu tái định cư 45 ha - Đợt 1 phân kỳ 3 thuộc dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Tây Đô thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. (từ trang 95 đến trang 100)
22-08-2007 Quyết định số 1931/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh diện tích thuê đất sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh của Điện lực thành phố Cần Thơ. (từ trang 101 đến trang 103)
24-08-2007 Quyết định số 1959/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy hoạch đất xây dựng đường tỉnh 925 (đoạn Km 0+00 ÷ Km 2+459,77) thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 104 đến trang 106)
24-08-2007 Quyết định số 1962/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố v/v bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình các cống cấp 2 - tiểu dự án Ô Môn - Xà No hạng mục cống Mương Đình - Rạch Gập. (từ trang 107 đến trang 110)
24-08-2007 Quyết định số 1963/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa, quận Bình Thủy - đợt 9. (từ trang 111 đến trang 114)
24-08-2007 Quyết định số 1964/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ Dự án đường Mậu Thân - sân bay Trà Nóc, phường Long Hòa (đợt 8), phường An Hòa (đợt 4) và phường An Thới (đợt 7) thuộc địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy. (từ trang 115 đến trang 119)
12-07-2007 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 120)
12-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phong Điền về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 121)
20,064,842 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner