Tổng tập Công báo
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2021

Công báo số 155 + 156 xuất bản ngày 12-12-2014: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định danh mục và mức thu phí, lệ phí. (từ trang 03 đến trang 05)
05-12-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc bổ sung Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; mức chi tiếp khách trong nước đến thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 06 đến trang 08)
05-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015 - 2019) trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 09 đến trang 11)
05-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về đặt tên đường và công trình công cộng. (từ trang 12 đến trang 34)
05-12-2014 Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa, thông tin và nghệ thuật. (từ trang 35 đến trang 42)
05-12-2014 Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Nhân viên kiêm nhiệm phục vụ đọc sách, báo tại Điểm Bưu điện - Văn hóa xã. (từ trang 43 đến trang 44)
05-12-2014 Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về mức hỗ trợ Học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật thành phố Cần Thơ. (từ trang 45 đến trang 46)
05-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 47 đến trang 51)
05-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về diện tích nhà ở bình quân khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố Cần Thơ. (từ trang 52 đến trang 53)
05-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở. (từ trang 54 đến trang 62)
05-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. (từ trang 63 đến trang 67)
05-12-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 68 đến trang 72)
05-12-2014 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2013. (từ trang 73 đến trang 83)
05-12-2014 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020. (từ trang 84 đến trang 88)
24,189,963 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner