Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND thành phố
UBND thành phố
Ủy ban nhân dân - Hội nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ
SNgV thành phố
Sở Tư pháp
Sở Du lịch
Sở Tài nguyên - Môi trường
TTĐT
HĐND quận Bình Thủy
UBND quận Bình Thủy
HĐND quận Cái Răng
UBND quận Cái Răng
HĐND huyện Cờ Đỏ
UBND huyện Cờ Đỏ
HĐND quận Ninh Kiều
UBND quận Ninh Kiều
HĐND quận Ô Môn
UBND quận Ô Môn
HĐND huyện Phong Điền
UBND huyện PhongĐiền
HĐND huyện Thới Lai
UBND huyện Thới Lai
HĐND quận Thốt Nốt
UBND quận Thốt Nốt
HĐND huyện Vĩnh Thạnh
UBND huyện Vĩnh Thạnh

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 97 + 98 xuất bản ngày 18-08-2016: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính. (từ trang 03 đến trang 14)
08-08-2016 Quyết định số 2521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về quyết định chủ trương đầu tư dự án mở rộng Khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. (từ trang 15 đến trang 18)
09-08-2016 Quyết định số 2542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao đất cho Trường Tiểu học Trường Long 2 để đầu tư xây dựng mở rộng Trường tại xã Trường Long, huyện Phong Điền. (từ trang 19 đến trang 21)
11-08-2016 Quyết định số 2558/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 22 đến trang 54)
12-08-2016 Quyết định số 2580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (từ trang 55 đến trang 56)
12-08-2016 Quyết định số 2581/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố. (từ trang 57 đến trang 58)
15-08-2016 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII. (từ trang 59 đến trang 61)
09-08-2016 Kế hoạch số 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào thi đua “Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 62 đến trang 69)
11-08-2016 Kế hoạch số 95/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ giai đoạn 2015 - 2021. (từ trang 70 đến trang 75)
11-08-2016 Kế hoạch số 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. (từ trang 76 đến trang 81)
16-08-2016 Kế hoạch số 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2016. (từ trang 82 đến trang 87)
20,064,606 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner